مربیان شعبه 2 ویژه بانوان

مریم مسعودی

روزهای زوج ( شنبه و دوشنبه ) - ساعت 3 الی 4

ریحانه یداللهی

روز های زوج از ساعت 13:30 الی 21

سعیده دینی

روزهای زوج و فرد - بعد از ظهرها از ساعت 6 الی 21

نازنین نادری

روزهای زوج صبح ها

لیلا گودرزی

روزهای فرد از صبح تا شب

مربیان شعبه 3 ویژه بانوان

مربیان شعبه 5 ویژه اقایان

مربیان شعبه 7 اقایان

حسین اسدی فخر

مربی بدنسازی هیربد 7

مرتضی آیتی فر

مربی بدنسازی .TRX. کراس فیت هیربد 7

محمد فراهانی

مربی بدنسازی هیربد 7

مربیان شعبه 7 بانوان

مربیان شعبه 9 اقایان

مربیان شعبه 9 بانوان

مربیان شعبه 10 ویژه بانوان