1⃣ تغذیه با پروتئین بالا
2⃣ خوردن میوه زیاد
3⃣ 2 لیوان شیر در روز
4⃣ خوردن صبحانه کامل
5⃣ مصرف 10 لیوان آب
6⃣ ورزش و تمرین منظم
7⃣ مصرف مکمل های غذایی