در هر زمان که می‌توانید تمرینات ورزشی انجام دهید. برنامه ورزشی فیتامین در هفته سه روز را به تمریناتی که کارشناسان، برای هر شخص طراحی کرده‌اند، اختصاص داده است. اگر اضافه وزن دارید، هفته ای ۵ بار و هربار ۴۵ دقیقه ورزش‌های هوازی انجام دهید؛ کمتر از این زمان، برای کاهش وزن فایده‌ای نخواهد داشت. ورزش هوازی را متناسب با سن و شرایط بدنیِ خود انتخاب کنید؛ بعضی‌ها می‌توانند بدوند یا دوچرخه‌سواری کنند و بعضی نیز قادرند فقط به پیاده‌روی بروند.