مثلث موفقیت

مثلت پیشرفت

اگر بخواهیم به صورت خیلی جامع و مختصر در مورد پارامترهایی که در تسریع روند پیشرفت در رشته ی ورزشی پرورش اندام نقش دارند صحبت کنیم، باید به مثلث پیشرفت اشاره کنیم.

مثلث پیشرفت یا عوامل سه گانه ی موفقیت شامل تمرین، استراحت و تغذیه میشود. دقت کنید که نظم در هرکدام از این سه عنصر نقشی حیاتی را ایفا میکند.

استراحت (خواب کافی) بین 7 تا 8 ساعت در شبانه روز طبق یک برنامه ی منظم اولین عامل پیشرفت است. نمی توان از بین سه عنصر اصلی پیشرفت یکی را بر دیگری ارجحیت داد زیرا هرکدام از این عناصر در جای خود به اندازه ی دیگری از اهمیت برخوردار است و تمامی عناصر مکمل یکدیگر هستند.

تمرین یکی دیگر از عوامل پیشرفت است که در ابتدا باید طبق برنامه و منظم انجام شود، تمرین کردن زیر نظر مربی زبده و مکان تمرین نیز از نکاتی است که در هنگام تمرین باید به آنها توجه داشت.

تغذیه سومین پارامتر در مثلث پیشرفت است که خود نیازمند ساعت ها بحث و مطالعه است، اینکه قبل و بعد از تمرین چه غذاهایی بخوریم و یا از خوردن چه غذاهایی اجتناب کنیم بسته به عوامل گوناگونی است و تقریبا میتوان گفت در هر فرد متفاوت است. تغذیه مثل دیگر عناصر موفقیت حتما باید طبق برنامه  و رژیم غذایی باید زیر نظر مربی و یا پزشک رعایت شود.

 

مثلث موفقیت
مثلث موفقیت