قوانین و مقررات باشگاه

مقررات عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی هیربد

هدف ما ایجاد محیطی سالم ، ایمن و شاداب برای همه ورزشکاران محترم است ، لذا ضروری است تمامی اعضای محترم  به مقررات باشگاه احترام بگذارند.

 

 • کارت عضویت
 • کلیه ورزشکاران محترم میبایست هنگام ورود به باشگاه کارت عضویت معتبر به همراه داشته باشند
 • ورزشکاران موظفند ، جلسه اول هر ماه شهریه ماهیانه خود را پرداخت نمایند
 • صدور کارت المثنی ، هزینه خواهد داشت بنابراین در حفظ و نگهداری کارت خود دقت فرمایید
 • کارت عضویت خود را به هیچ وجه به دیگری قرض ندهید

 

 • لباس تمرین
 • همراه داشتن لباس مناسب ورزشی حوله شخصی الزامی است
 • لباس تمرین میبایست شسته شده و مناسب محیط ورزشی باشد
 • به هیچ وجه با کفش و لباس کار وارد محوطه تمرین باشگاه نشوید

 

 • کمدها
 • ساک ورزشی خود را در کمدها نگهداری نموده و قفل و کلید شخصی برای حفاظت از وسایل خود همراه داشته باشید
 • کمدها صرفا برای استفاده در طول جلسه تمرین است ، پس از اتمام ساعت کاری باشگاه همه کمدها تخلیه خواهد شد و باشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی شما پس از ساعت تمرین ندارد
 • از آوردن وسایل گرانقیمت خودداری فرمایید، باشگاه مسئولیتی در قبال وسایل گرانقیمت شما نمی پذیرد.

 

 • استفاده از تجهیزات ورزشی
 • ورزشکاران موظفند در نگهدرای و استفاده از تجهیزات و وسایل ورزشی نهایت دقت را برای حفظ ایمنی خود و تجهیزات داشته باشند
 • از پرت کردن وزنه و دمبل ها خودداری فرمایید
 • بعد از استفاده از دمبل ها ، وزنه ها و سایر لوازم تمرین ، آنها را سر جای خود بگذارید
 • اجازه دهید سایر ورزشکاران بین ست های تمرین شما از وسایل ورزشی استفاده نمایند

 

 • ضوابط اخلاقی
 • به مربیان و اعضای باشگاه احترام بگذارید
 • از مسخره کردن دیگران ، بلند حرف زدن و ایجاد صداهای نا هنجار حین تمرین خودداری فرمایید
 • از استفاده از پخش و تجویز هرگونه مواد شیمیایی ، هورمونی و داروهای نیروزا و مکملهای غذایی در محیط باشگاه جدا خودداری کنیدمحیط باشگاه فضای عمومی است ، با رعایت شئونات اخلاقی و ورزشی آن را برای خود و دیگران به محیطی دلپذیر تبدیل کنید.