02188915057
Category: قوانین و مقررات سایت

مقررات عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی هیربد هدف ما ایجاد محیطی سالم ، ایمن و شاداب برای همه ورزشکاران محترم است ، لذا ضرورتی است همگی اعضای محترم  به مقررات باشگاه احترام بگذارند.   کارت عضویت کلیه ورزشکاران محترم میبایست هنگام ورود به باشگاه کارت عضویت معتبر به همراه داشته باشند ورزشکاران موظفند ، جلسه اول

کلاس های مجموعه باشگاه های زنجیره ای هیربد رد کردن

X