کلاس ها و قیمت های کلاس هیربد ۲

 

باراسل
۸جلسه در ماه(یکشنبه و سه شنبه)
ساعت ۶:۴۵ الی ۷:۴۵
مربی :مهراب پور
ایروبیک
۸ جلسه در ماه(یکشنبه و سه شنبه)
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مربی: خانم روزبهانی
بدنسازی( ویژه بانوان)
۴ جلسه در ماه
مربیان دستگاه:خانم مهراب پور ، میر هلی ، اسلامی، باقری، هشیار،تیموری ،بهرامی، جوادی، قاضی،روزبهانی
بدنسازی( ویژه بانوان)
۸ جلسه در ماه
مربیان دستگاه:خانم مهراب پور ، میر هلی ، اسلامی، باقری، هشیار،تیموری ،بهرامی، جوادی، قاضی،روزبهانی
بدنسازی( ویژه بانوان)
۱۲ جلسه در ماه
مربیان دستگاه:خانم مهراب پور ، میر هلی ، اسلامی، باقری، هشیار،تیموری ،بهرامی، جوادی، قاضی،روزبهانی
بدنسازی( ویژه بانوان)
۱۶جلسه در ماه
مربیان دستگاه:خانم مهراب پور ، میر هلی ، اسلامی، باقری، هشیار،تیموری ،بهرامی، جوادی، قاضی،روزبهانی
بدنسازی( ویژه بانوان)
۲۰جلسه در ماه
مربیان دستگاه:خانم مهراب پور ، میر هلی ، اسلامی، باقری، هشیار،تیموری ،بهرامی، جوادی، قاضی،روزبهانی
بدنسازی( ویژه بانوان)
۲۴جلسه در ماه
مربیان دستگاه:خانم مهراب پور ، میر هلی ، اسلامی، باقری، هشیار،تیموری ،بهرامی، جوادی، قاضی،روزبهانی
کلاس های TRX روزهای زوج
۸جلسه در ماه
ساعت ۶:۳۰الی ۷:۳۰
مربی خانم مهراب پور
ساعت ۱۸ الی ۱۹
مربی خانم باقری
 
 
 
کلاس های TRX روزهای زوج
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۶:۳۰الی ۷:۳۰
مربی خانم مهراب پور
ساعت ۱۸ الی ۱۹
مربی خانم باقری
 
 
 

 

نوشتن دیدگاه

X