مچ اندازان

مچ اندازان

مچ اندازان مازندران به عنوان میزبان رقابت های مچ اندازی قهرمانی باشگاه های کشور انتخاب و معرفی شدمچ اندازان

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در پایان مهلت مقرر به استان های سراسر کشور جهت قبول میزبانی رقابت های مچ اندازی باشگاه های کشور، این میزبانی به دلیل تقاضای مازنی ها و پتانسیل بالایی که

مچ اندازان آنها برای برگزاری خوب آن مسابقات داشته و دارند، به آنها واگذار شد. مچ اندازان مچ اندازان

مچ اندازان
مسابقاتی که قرار است به گفته میزبانان مازنی طی روزهای 24 لغایت 26 بهمن ماه در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران رامسر برگزار شود.

مچ اندازان مچ اندازان