page loader

سایت

شهریه هیربد۱۰ ویژه بانوان

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷
| | |
اشتراک گذاری:
نام رشتهتعداد جلساتمبلغ قابل پرداختثبت نام کنید
TRX۴ جلسه در ماه۱۱۸۷۵۰تومانثبت نام کنید
TRX۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)۱۹۹۵۰۰تومانثبت نام کنید
TRX۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)۲۳۲۷۵۰تومانثبت نام کنید
TRX۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)۱۹۹۵۰۰تومانثبت نام کنید
TRX۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)۲۳۲۷۵۰تومانثبت نام کنید
ایروبیک موزونروزهای چهارشنبه و پنجشنبه۹۵۰۰۰تومانثبت نام کنید
تردمیل۸ جلسه در ماه۷۶۰۰۰تومانثبت نام کنید
تردمیل۱۲ جلسه در ماه۸۵۵۰۰تومانثبت نام کنید
بادی ریتم۴جلسه در ماه (روزهای زوج) عصر۹۵۰۰۰تومانثبت نام کنید
بادی ریتم۸جلسه در ماه (روزهای زوج) عصر۱۶۶۲۵۰تومان ثبت نام کنید
بادی ریتم۱۲جلسه در ماه (روزهای زوج) عصر۱۹۹۵۰۰تومانثبت نام کنید
بادی ریتم۴جلسه در ماه (روزهای زوج)۶۶۵۰۰تومانثبت نام کنید
بادی ریتم۸جلسه در ماه (روزهای زوج)۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
بادی ریتم۱۲جلسه در ماه (روزهای زوج)۱۴۷۲۵تومانثبت نام کنید
ایروفیت۴جلسه در ماه (روزهای فرد) ساعت ۷:۳۰ الی ۸:۳۰۶۶۵۰۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۴جلسه در ماه(روزهای فرد)۶۶۵۰۰تومان ثبت نام کنید
ایروفیت۸جلسه در ماه (روزهای فرد) ساعت ۷:۳۰ الی ۸:۳۰۹۰۲۵۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۸جلسه در ماه(روزهای فرد)۹۰۲۵۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۸جلسه در ماه (روزهای فرد) ساعت ۱۹-۲۰۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۱۲جلسه در ماه (روزهای فرد) ساعت ۱۹-۲۰۱۴۷۲۵۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۱۲جلسه در ماه(روزهای فرد)۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۴جلسه در ماه (روزهای زوج ) ساعت ۷-۸ الی ۸-۹۶۶۵۰۰تومان ثبت نام کنید
ایروفیت۴جلسه در ماه (روزهای فرد) ساعت ۱۹-۲۰۶۶۵۰۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۸جلسه در ماه (روزهای زوج ) ساعت ۷-۸ الی ۸-۹۹۰۲۵۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۱۲جلسه در ماه (روزهای زوج ) ساعت ۷-۸ الی ۸-۹۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت+شکم پهلو۴جلسه در ماه۹۵۰۰۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت+شکم پهلو۸جلسه در ماه۱۶۶۲۵۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت+شکم پهلو۱۲جلسه در ماه۱۹۹۵۰۰تومان ثبت نام کنید
اسپینینگروز زوج ۸ جلسه۱۶۶۲۵۰تومانثبت نام کنید
اسپینینگروز زوج ۱۲ جلسه۱۹۹۵۰۰تومان ثبت نام کنید
اسپینینگروز فرد ۸ جلسه۱۶۶۲۵۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۴ جلسه در ماه-(روزهای فرد)۶۶۵۰۰تومان ثبت نام کنید
پیلاتس۸ جلسه در ماه-(روزهای فرد)۹۰۲۵۰تومان ثبت نام کنید
پیلاتس۱۲جلسه در ماه-(روزهای فرد)۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۴جلسه در ماه-(روزهای فرد) غروب۹۵۰۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۸جلسه در ماه-(روزهای فرد) غروب۱۶۶۲۵۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۱۲جلسه در ماه-(روزهای فرد) غروب۱۹۹۵۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۴جلسه در ماه-(روزهای زوج) صبح۶۶۵۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۸جلسه در ماه-(روزهای زوج) صبح۹۰۲۵۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۱۲جلسه در ماه-(روزهای زوج) صبح۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۴ جلسه در ماه-(روزهای زوج) غروب۶۶۵۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۸ جلسه در ماه-(روزهای زوج) غروب۹۰۲۵۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۱۲ جلسه در ماه-(روزهای زوج) غروب۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
یوگا۸جلسه در ماه۱۳۷۰۰۰تومان ثبت نام کنید
در: دسته‌بندی نشده
مقالات مرتبط

جدیدترین اخبار روز دنیا

تیر ۱۳, ۱۳۹۷ | مدیر

mohsenyazdani (born January 8, 1969 in Tehran) is an Iranian bodybuilding champion. In 1999 he was the first Iranian bodybuilder to...

ادامه مطلب ...

۴ نکته طلائی برای موفقیت در رشته پرورش اندام

تیر ۹, ۱۳۹۷ | مدیر

                                   ...

ادامه مطلب ...

نکات مهم تغذیه ای برای ورزشکاران حرفه ای و آماتور

خرداد ۲۷, ۱۳۹۷ | مدیر

 اگر که به مدت یک ساعت پیاده روی می کنید، به کلاس های ایروبیک می روید یا در...

ادامه مطلب ...