page loader

سایت

شهریه هیربد ۸ ویژه بانوان

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷
| | |
اشتراک گذاری:
نام رشتهتعداد جلساتمبلغ قابل پرداختثبت نام کنید
پیلاتس۴ جلسه روز زوج۵۷۰۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتسروز زوج ۴ جلسه عصر۹۹۷۵۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس۸ جلسه روز زوج۹۵۰۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتس ۸ جلسه روز زوج عصر۱۷۱۰۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتسروز زوج ۱۲ جلسه۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
پیلاتسروز زوج ۱۲ جلسه عصر۱۹۹۵۰۰تومانثبت نام کنید
زومبا عصر۴ جلسه در ماه۹۹۷۵۰تومانثبت نام کنید
زومبا عصر۸ جلسه در ماه۱۵۲۰۰۰تومانثبت نام کنید
زومبا عصر۱۲ جلسه در ماه۱۷۵۷۵۰تومانثبت نام کنید
زومبا عمومی۴ جلسه در ماه(روزهای زوج)۶۱۷۵۰تومانثبت نام کنید
زومبا عمومی۸ جلسه در ماه۱۱۸۷۵۰تومانثبت نام کنید
زومبا عمومی۱۲جلسه در ماه۱۳۷۷۵۰تومانثبت نام کنید
ایروبیک صبح۴ جلسه در ماه۵۷۰۰۰تومانثبت نام کنید
ایروبیکروز زوج ۴ جلسه در ماه۹۹۷۵۰تومانثبت نام کنید
ایروبیکروز زوج ۸ جلسه در ماه۹۵۰۰۰تومانثبت نام کنید
ایروبیکروز زوج ۱۲ جلسه در ماه۱۱۴۰۰۰تومانثبت نام کنید
ایروبیک عصرروز زوج ۸ جلسه در ماه۱۷۱۰۰۰تومانثبت نام کنید
ایروبیک عصرروز زوج ۱۲جلسه در ماه۱۹۹۵۰۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۴ جلسه در ماه۶۱۷۵۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۸ جلسه در ماه۱۱۸۷۵۰تومانثبت نام کنید
ایروفیت۱۲جلسه در ماه۱۳۷۷۵۰تومانثبت نام کنید
یوگاروز زوج ۴ جلسه۹۹۷۵۰تومانثبت نام کنید
یوگاروز زوج۸ جلسه در ماه۱۹۰۰۰۰تومانثبت نام کنید
یوگا۸ جلسه در ماه روز فرد۱۷۱۰۰۰تومانثبت نام کنید
یوگاروز زوج ۱۲ جلسه در ماه۲۱۸۰۰۰تومانثبت نام کنید
TRX۴ جلسه در ماه۱۱۸۷۵۰تومانثبت نام کنید
TRXروز زوج۸ جلسه در ماه۲۰۴۲۵۰تومانثبت نام کنید
TRXروز زوج ۱۲ جلسه در ماه۲۳۲۷۵۰تومانثبت نام کنید
TRXروزفرد ۸ جلسه در ماه۲۰۴۲۵۰تومانثبت نام کنید
TRXروز فرد ۱۲ در ماه۲۳۲۷۵۰تومانثبت نام کنید
اسپینینگ۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)۱۷۱۰۰۰تومانثبت نام کنید
اسپینینگ۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)۱۹۹۵۰۰تومانثبت نام کنید
اسپینینگ۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)۱۷۱۰۰۰تومانثبت نام کنید
اسپینینگ۴ جلسه در ماه۹۹۷۵۰تومانثبت نام کنید
در: دسته‌بندی نشده
مقالات مرتبط

جدیدترین اخبار روز دنیا

تیر ۱۳, ۱۳۹۷ | مدیر

mohsenyazdani (born January 8, 1969 in Tehran) is an Iranian bodybuilding champion. In 1999 he was the first Iranian bodybuilder to...

ادامه مطلب ...

۴ نکته طلائی برای موفقیت در رشته پرورش اندام

تیر ۹, ۱۳۹۷ | مدیر

                                   ...

ادامه مطلب ...

نکات مهم تغذیه ای برای ورزشکاران حرفه ای و آماتور

خرداد ۲۷, ۱۳۹۷ | مدیر

 اگر که به مدت یک ساعت پیاده روی می کنید، به کلاس های ایروبیک می روید یا در...

ادامه مطلب ...