تبریک مجموعه باشگاه های زنجیره ای هیربد

تبریک مجموعه باشگاه های زنجیره ای هیربد به آقای ساسان بیرانوند ارزوی سلامتی و عمر طولانی برای ایشان خواستاریم