برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد ۵
بدنسازی(ویژه آقایان)
۴ جلسه در ماه
ساعت کار :۶ صبح الی ۲۳
مربیان:سینا سلطانی، پیمان کولیوند، ساسان بیرانوند
بدنسازی(ویژه آقایان)
۸ جلسه در ماه
ساعت کار :۶ صبح الی ۲۳
مربیان:سینا سلطانی، پیمان کولیوند، ساسان بیرانوند
بدنسازی(ویژه آقایان)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت کار :۶ صبح الی ۲۳
مربیان:سینا سلطانی، پیمان کولیوند، ساسان بیرانوند
بدنسازی(ویژه آقایان)
۱۶جلسه در ماه
ساعت کار :۶ صبح الی ۲۳
مربیان:سینا سلطانی، پیمان کولیوند، ساسان بیرانوند
بدنسازی(ویژه آقایان)
۲۰جلسه در ماه
ساعت کار :۶ صبح الی ۲۳
مربیان:سینا سلطانی، پیمان کولیوند، ساسان بیرانوند
بدنسازی(ویژه آقایان)
۲۴جلسه در ماه
ساعت کار :۶ صبح الی ۲۳
مربیان:سینا سلطانی، پیمان کولیوند، ساسان بیرانوند

نوشتن دیدگاه

X